پرسش یک توسعه دهنده: رفتار استاد اسکرام (Scrum Master) با ما کاملاً مثل رفتار مدیران است و فرقی نکرده. بیشتر کارهای ما زیر ذره بین او قرار دارد. برگزاری جلسات و هماهنگی‌ها با اوست و تقسیم وظایف را هم خودش انجام می‌دهد. قبل از اسکرام هم، کارها به همین شکل انجام می‌شد. مگر نه اینکه اسکرام به "تیم" و فعالیت تیمی اهمیت می‌دهد؟