روح الله دلپاک

توسعه دهنده نرم افزار / علاقه مند به متدولوژیهای چابک / اسکرام مستر

ایمیل: emailtord [at] gmail.com

لینکدین: https://ir.linkedin.com/in/delpak