آیا از دکور، نور، سکوت، تهویه و تزیینات اتاق محل کار خود رضایت دارید و از بودن در آن فضا لذت میبرید؟

شما به این سوال چه جوابی میدهید؟ ۵۶ نفر به این سوال پاسخ دادند و نتیجه ی زیر بدست آمده است.

خیر. در سازمان ما این قبیل موضوعات اهمیت چندانی ندارند. ☹️ – 21

👍👍👍👍👍👍👍 38%


بله، اما میتواند بهتر شود و بهبود آن برای من مهم است. – 16

👍👍👍👍👍 29%


بله. فوق العاده است. – 12

👍👍👍👍 21%


خیر. اما سازمان ما برای بهبود آن تلاش میکند. – 7

👍👍 13%


👥 56 people voted so far.