در دامین‌های پیچیده، رسیدن به درک مشترک از عناوین، مفاهیم و مسایل دامین مستلزم صرف زمان و انجام گفتگوهای فراوان بین تیم توسعه و متخصصان دامین است. هر اندازه که دامین پیچیده‌تر باشد این گفتگوها و بحث‌ها هم می‌توانند پیچیده، سخت‌تر و خسته کننده‌تر شوند. تکنیک‌های مرسوم برای کشف و شناخت مسایل حوزه کار، نظیر ترسیم نمودارهای UML هم عموما بر این سختی و خستگی می‌افزایند.

آیا می‌شود گفتگوی تیم توسعه و متخصصین دامین را در قالب یک کارگاه باحال و انرژی بخش برگزار کرد؟ بله!
چگونه؟ Alberto Brandolini در این مطلب درباره ایده Event Storming صحبت میکند. ایده ای که اخیرا هم در سومین کنفرانس DDD Europe در قالب کارگاه به شرکت کنندگان آموزش داد و البته مورد توجه و استقبال خوبی قرار گرفت.

Introducing Event Storming