آیا اسکرام مستر باید از مهارتهای فنی برخوردار باشد؟ چرا بعضی اوقات تیمها از اسکرام مستر حرف شنوی ندارند؟

به تازگی در گروه تلگرامی Iran Agile چالشی مطرح شد و آقای «اسد صفری» سوالی مطرح کرد و پاسخهای دوستان حاوی نکات تامل بر انگیزی بود که البته می‌توانید در گروه به آنها دسترسی داشته باشید.

اما سوال این بود:

بسیاری از اوقات برنامه نویس ها یک عادت خوب یا بد دارند، اینکه آدم های غیر برنامه نویس یا ضعیف را خیلی نمی پذیرند، این داستان و اختلاف با مهندسین صنایع و کسانی که کارشان صرفا کنترل پروژه ، مدیریت پروژه و غیر برنامه نویسی بود شروع شده بود، اما چون بعضی از همین دوستان نقش اسکرام مستر را بر عهده گرفتند، همچنان این نقش نیز با چنین مشکلی مواجه هست، سوال این هست که : آیا اسکرام مستر باید فنی باشد؟ یا اصلا و کلا چگونه یک نفر غیر فنی می تواند با نفرات فنی تعامل کند به صورتی که توسط آنها پذیرفته شود؟