اصطلاحاتی مانند Continues Delivery, Continues Deployment, Continues Refactoring, Continues Exploration, Continues Integration مدتهاست که به نقل محافل توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به خصوص آنهایی که برای چابک‌تر شدن تلاش می‌کنند، تبدیل شده است. اما منظور از Continues بودن کاری چیست و چرا اینقدر بر ویژگی Continues بودن چنین کارهایی تاکید می‌شود؟

 

برای انتخاب ترجمه مناسب واژه Continues با مشکل چندانی روبرو نیستیم. می‌توانید از بین این واژگان یکی را انتخاب کنید: پیوسته، مستمر، مداوم، بی‌وقفه، متوالی، همیشگی، پی در پی.
(در ادامه، از واژه «همیشگی» به جای Continues استفاده می‌کنم.)

 

اگر کاری ارزشمند است چرا آن را به صورت «همیشگی» انجام ندهیم؟ اگر کنکاش در نیازمندی مشتریان، بازسازی کدها (Code Refactoring)، یکپارچه‌سازی اجزای محصول و تحویل ارزش به دست مشتری کارهایی ارزشمندند، چرا آنها را به صورت همیشگی انجام ندهیم؟ 

 

نکته مهم اینست وقتی می‌توانیم کاری را به صورت «همیشگی» انجام دهیم که برای آن کار تمرین کرده باشیم، در آن چیره ‌دست شده باشیم و بتوانیم آن را به «راحتی» انجام دهیم. اگر می‌خواهیم کاری را همیشگی کنیم، باید آن را آسان کنیم. کاری را که سخت و پر دردسر باشد، نمی‌توان به صورت «همیشگی» انجام داد. در واقع تاکید بر انجام همیشگی چنین کارهایی به این دلیل است که تیم‌ها بتوانند به چنان مهارتی در انجام آن کار برسند که آن کار برای آنها به روالی عادی و عادت مرسوم تبدیل شود. 

 

از سوی دیگر، انجام «همیشگی» یک کار منجر به این می‌شود که برای آن کار یک «جریان» (Flow) ایجاد شود. وقتی کاری به صورت یک «جریان» در می‌آید، نشانه این است که موانعی که سر راه آن کار وجود داشته‌اند به مرور حذف شده‌اند. این همان وضعیتی است که تیم‌های چابک برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند؛ یعنی برداشتن موانع بر سر راه خلق ارزش برای مشتری.

 

اما ایجاد «جریان» مزیت دیگری هم دارد. این مزیت را با ذکر مثالی بیان می‌کنم: 

روستایی را در نظر بگیرید که در نزدیکی آن رودخانه‌ای وجود دارد که در همه فصول سال آبی آرام در آن جریان دارد. این رودخانه حتی در تابستان هم خشک نمی‌شود و در زمستان هم از سیلاب‌های ویرانگر خبری نیست و کشاورزان بر اساس همین دانسته‌ها و اطمینان از اینکه جریان آب پایدار و همیشگی است به توسعه کشاورزی خود می‌پردازند. 

 

اما در جغرافیای دیگری، روستایی وجود دارد که در کنار آن رودخانه‌ای فصلی وجود دارد. گاهی پر آب است و گاهی خشک خشک! ممکن است تابستان یک سال آب داشته باشد و سال‌های بعد خشک باشد. در زمستان هم جریان آب ثابت نیست و گاهی سیلاب‌های ویرانگری را برای روستاییان به همراه می‌آورد. حتی بعضی روستاییان ممکن است به خیال اینکه در این رودخانه دیگر آبی جاری نخواهد شد، برای همیشه از آن روستا بروند.

 

شما دوست دارید ساکن کدام روستا باشید؟ مشتریان شما هم همین را دوست دارند. اگر بتوانید «جریان» تحویل ارزش به مشتری را مانند جریان آب آرام یک رودخانه برای مشتری فراهم کنید، آنها بهتر می‌توانند به توسعه کسب و کار خود بپردازند. مشتریان و ذینفعان خود را با این جریان همیشگی وفق خواهند داد و به شما اعتماد می‌کنند و دیگر از بابت نسخه جدید محصول (Big-Bang Release) که ممکن است برای آنها حکم همان سیل را داشته باشد، حیران و سرگردان نخواهند شد. 

جمع‌بندی:
تاکید بر ویژگی انجام دادن کارهای ارزشمند به صورت «همیشگی» باعث می‌شود تا تیم به تکاپوی انجام راحت‌تر آن کار بیفتد و از این راه در انجام آن کار به چیره‌دستی و تبحر برسد. همچنین انجام یک کار ارزشمند به صورت «همیشگی» باعث ایجاد جریان پایدار برای آن کار می‌شود. جریانی که می‌توان به آن اعتماد کرد و از احتمال وقوع اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی (نظیر آن سیلاب) کاست.