اصل Persistence Ignorance به طور خلاصه بیان می‌کند که در تحلیل و طراحی Business Logic به موضوع ذخیره‌سازی (Persistence) فکر نکنید (تا جای ممکن) یا به عبارت دیگر، ذهن خود را درگیر پیچیدگی‌های ذخیره سازی نکنید. چرا باید موقع طراحی دامین‌مدل، به موضوعاتی مثل تریگر، روالهای ذخیره شده،‌ نرمال‌سازی دیتا، کلید اصلی، کلید فرعی و ... فکر کرد؟

اصل PI در واقع منشا شده از اصل Separation of Concerns است. مساله دامین از مساله ذخیره سازی سواست. ابتدا مسله دامین را حل کنید؛ چون اصلی‌ترین مسله همینجاست. به مسله ذخیره‌سازی هم در جای خود بپردازید.

دامین‌های پیچیده، به خودی خود آنقدر پیچیدگی‌ دارند که اگر بخواهید همزمان به مساله ذخیره سازی هم فکر کنید، عملا پیچیدگی‌ها چند برابر شده و صلبیت (Rigidity) طراحی شما بالا می‌رود.

الگوی Repository Pattern هم در واقع امکانی برای تحقق این اصل است. این الگو به شما کمک می‌کند که دامین شما درگیر مکانیسم ذخیره‌سازی نشود.