تاملات گاه گاه یک توسعه دهنده نرم افزار

تفاوت های کار تیمی و کار گروهی

بررسی تفاوت‌های ماهوی بین گروه و تیم کمک می کند تا درک درستی از شرایط موجود خودمان بدست بیاوریم و بفهمیم که از کدام مدل برای سازماندهی فعالیتهای گروهی خودمان استفاده می کنیم.


هرچند تیم‌ها گروهی از اشخاص هستند، اما هر گروهی را نمی‌توان تیم دانست. توجه کنیم که این تفاوتها به معنی این نیست که فعالیت گروهی فعالیتی معیوب و محکوم به شکست است. بلکه برای برخی از انواع فعالیتها، ایجاد گروه ضروری است و برای نوعی دیگر از فعالیتها ایجاد تیم. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
روح الله دلپاک

تاملی درباره‌ی ارزش‌های مطرح در متدلوژی XP - قسمت اول

 متدلوژی XP عضوی از خانواده‌ی متدلوژی‌های توسعه‌ی چابک نرم‌افزار[1] است که در سال 1999 توسط Kent Beck معرفی شد. هدف از ارائه این متدلوژی افزایش کیفیت نرم افزار و افزایش توان پاسخ‌گویی به تغییرات مستمر نیازمندی‌های مشتریان عنوان شده است. این متدلوژی مانند سایر متدلوژی‌های چابک، از انتشارهای زود به زود استقبال می‌کند و توصیه می‌کند تا توسعه محصول به چرخه‌های کوچکتری از فعالیت توسعه شکسته شود. این کار باعث می‌شود تا بهره‌وریِ فعالیتِ توسعه، بهبود یابد و برای تیم توسعه فرصتی پدید آید تا مسیر خود را با نیازمندی‌های در حال تغییر و تکمیل مشتریان منطبق کند.

متدلوژی XP پنج موضوع را به عنوان ارزش[2] به رسمیت می‌شناسد[3].

این ارزش‌ها عبارتند از:

  • ارتباطات[4]
  • میل به سادگی[5]
  • دریافت بازخورد[6]
  • داشتن شجاعت[7]
  • رعایت احترام[8]

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
روح الله دلپاک